Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 2 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kernenergie (32.645)

- T03785 - Programma-aanpak kleinschalige kerncentrales (Small Modular Reactors)

Afschriftbrief minister K&E van 20 maart 2024 (32645, I)

De commissie besluit de status van toezegging T03785 als 'voldaan' aan te merken. De commissie besluit tevens op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren met betrekking tot de brief van 22 maart 2024.


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus