Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 36418 AB

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie; Belastingplan 2024

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SGP-fractie (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

- 36202 / 32140, AK

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het ambtelijk rapport Aanpak van fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De leden van de JA21-fractie (Baumgarten) sluiten zich aan bij deze inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk