Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- COM(2023)528

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het voorstel voor een Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen; EU-voorstel: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst (36500, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk