Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 26 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Verslag nader schriftelijk overleg (32849 / 35603 / 36094, D)

De commissie besluit de brief van 15 maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus