Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 26 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voorzienings- en leveringszekerheid energie (29.023)

- Aanvullend pakket klimaatmaatregelen elektriciteitssector

Verslag schriftelijk overleg (29023/32813, AA)

De commissie besluit de brief van 20 maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus