Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 36418 AB

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie; Belastingplan 2024

De commissie besluit op verzoek van het lid Schalk (SGP) om op 2 april a.s. inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de uitvoeringsstatus van de Motie-Schalk (SGP) c.s. (36418,B). Verder besluit de commissie om de toezeggingen T03773 en T03813 als voldaan te beschouwen en om de uitvoeringsstatus van de toezegging T03812 als openstaand te blijven hanteren.

- 36202 / 32140, AK

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het ambtelijk rapport Aanpak van fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit om op 2 april a.s. gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

- 32140 T

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel; Toezegging Brief verwijzing in schriftelijke ronde naar Kamer (36.410)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 6 maart 2024 (32140, T) voor kennisgeving aan te nemen en besluit om de toezegging T03777 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk