Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (36.410 XVI)

- 36410 XVI

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024

De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire behandeling en stelt voor het voorstel bij voorkeur vandaag - 19 maart 2024 - als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer