Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (36.410 XVI)

- 36410 XVI

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de BBB-fractie (Van Wijk), de fracties van VVD en CDA gezamenlijk (Kaljouw/Prins) en de fractie van GroenLinks/PvdA (Janssen-van Helvoort).
Mocht de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer op vrijdag 15 maart 2024 bereiken, dan bespreekt de commissie de nadere procedure op dinsdag 19 maart 2024, bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering van het College van fractievoorzitters, zodat plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 19 maart a.s. (hamerstuk of stemming) tot de mogelijkheden behoort.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer