Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- RIVM rapport Epidemiological impact and effectiveness of COVID-19 measures

Brief van de minister voor Medische Zorg van 8 februari 2024 (25295, CF)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Bakker-Klein) en SGP (De Vries).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer