Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 maart 2024
1. 36410 XVI

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de BBB-fractie (Van Wijk), de fracties van VVD en CDA gezamenlijk (Kaljouw/Prins) en de fractie van GroenLinks/PvdA (Janssen-van Helvoort).
Mocht de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer op vrijdag 15 maart 2024 bereiken, dan bespreekt de commissie de nadere procedure op dinsdag 19 maart 2024, bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering van het College van fractievoorzitters, zodat plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 19 maart a.s. (hamerstuk of stemming) tot de mogelijkheden behoort.

2. RIVM rapport Epidemiological impact and effectiveness of COVID-19 measures

Brief van de minister voor Medische Zorg van 8 februari 2024 (25295, CF)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Bakker-Klein) en SGP (De Vries).

3. Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren

Brief van de minister van VWS van 22 januari 2024 (27529, AD)

De commissie heeft met waardering kennisgenomen van de technische briefing van 5 maart 2024 en neemt de brief van 22 januari 2024 (27529, AD) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer