Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kernenergie (32.645)

- Nieuwe kerncentrales

Brief van de minister voor K&E van 1 februari 2024 (32645, H)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Panman), PvdD (Visseren-Hamakers) en JA21 (Baumgarten). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer