Basisschoolleerlingen zijn Kamerlid voor een dagRuim 60 kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool waren vrijdag 1 maart voor één dag Kamerlid. Ze discussieerden met elkaar over stellingen, werden gecoacht door echte Eerste en Tweede Kamerleden en kregen hulp van medewerkers van het parlement. Met het parlement worden de Eerste en de Tweede Kamer bedoeld. De leerlingen deden mee met de Derde Kamer, een gezamenlijk initiatief van de Eerste en Tweede Kamer in samenwerking met ProDemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat.

De kinderen kwamen van drie scholen uit heel Nederland: groep 7 van KC de Bron uit Zwijndrecht, groep 7/8 van Tienerschool Sneek en groep 6/7/8 van O.J.S. de Zevensprong uit Emmeloord. Zij hebben in het najaar meegedaan aan het debatspel dat bij het lesprogramma van de Derde Kamer hoort. De drie scholen zijn geloot uit alle inzendingen.

Tijdens het debat zijn de leerlingen verdeeld over drie fracties; de groene, de blauwe en de roze fractie. Onder begeleiding van Eerste Kamerleden Caspar van den Berg, Hetty Janssen, Paul van Meenen en Martin van Rooijen, Tweede Kamerleden Ingrid Michon-Derkzen en Sandra Palmen-Schlangen en ambtelijke medewerkers hebben zij eerst in de fracties drie stellingen voorbereid, waarover vervolgens onder leiding van Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn is gedebatteerd.

De drie stellingen waren:

  • Het moet verboden worden om zelf vuurwerk af te mogen steken (groene fractie)
  • Kinderen van groepen 7 en 8 zouden ook maatschappelijke stages moeten doen, bijv. meehelpen in bejaardenhuizen of op boerderijen (blauwe fractie)
  • Mensen die de wet overtreden moeten vaker gevangenisstraf krijgen in plaats van een taakstraf (roze fractie)

Aan het einde stemden de kinderen welke fractie zij het beste vonden. De roze fractie kreeg de meeste stemmen.

Na afloop van het debat was er voor iedereen een lunch met pannenkoeken in het restaurant van de Eerste Kamer. Aansluitend krijgen de kinderen een rondleiding door de Tweede Kamer en eindigt de dag bij ProDemos.

De wedstrijd 'Kamerlid voor een dag' is onderdeel van het Derde Kamer-lesprogramma, een gezamenlijk initiatief van de Eerste en Tweede Kamer in samenwerking met ProDemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat. Het Derde Kamer-programma bestaat uit een gratis lespakket voor groep 7 en 8 van de basisschool. Met de Derde Kamer ontdekken leerlingen alles over Prinsjesdag, hoe verkiezingen werken, wat een democratie is en wat het parlement eigenlijk doet. Het was de 19e keer dat dit Derde Kamerdebat plaatsvond.


Deel dit item: