35.673, I

Motie-Bakker-Klein (CDA) over het stapsgewijs opbouwen van de handhavingIn deze motie wordt de regering verzocht om gedurende twee jaar na inwerkingtreding van de wet de handhaving bij werkgevers stapsgewijs op te bouwen:

  • in het eerste jaar gericht op werkgevers met 250 of meer werknemers,
  • in het tweede jaar gericht op werkgevers met 100 of meer werknemers, en
  • met ingang van het derde jaar, met inachtneming van de evaluatie van ervaringen die tot dan toe zijn opgedaan, voor werkgevers met 25 tot 100 werknemers.


Kerngegevens

nummer 35.673, I
ingediend 27 februari 2024
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 5 maart 2024 ingetrokken.
indiener(s) J. Bakker-Klein (CDA)
dossier(s) Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)