Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kernenergie (32.645)

- Nieuwe kerncentrales

Brief van de minister voor K&E van 1 februari 2024 (326456, H)

De commissie besluit op 12 maart 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer