Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- E230008

Verslag nader schriftelijk overleg inzake het Green Deal Industrial Plan (36371, E)

De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg (36371, E) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer