Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (36.410 XVI)

- 36410 XVI

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 12 maart 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer