Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220028 - Commissiemededeling over de hervorming van economische governance

- 21.501-07 EK, GF

Brief van de minister van Financiën inzake verslag informele Ecofinraad van 20 december 2023 en Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten het mondelinge overleg met de minister van Financiën te houden op dinsdag 27 februari 2024 van 15.00-16.15. Hierbij zal het eerste kwartier van het overleg besteed worden aan een korte kennismaking met de minister.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk