Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- Toezegging T03010

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de jaarlijkse evaluatie van de Omgevingswet; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

De commissie besluit n.a.v. de brief van 30 januari 2024 (34985, T) om op 5 maart 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S. De commissie besluit toezegging T03010 als “openstaand” te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra