Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Luchtkwaliteit (30.175)

- 30175, Z

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL); Luchtkwaliteit

N.a.v. de brief van 21 december 2023 (30175, Z) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Kemperman), GroenLinks-PvdA (Thijssen) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra