Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kernenergie (32.645)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 1 februari 2024 (32645, H) over de stand van zaken met betrekking tot nieuw te bouwen kerncentrales ter bespreking te agenderen in de commissievergadering van 27 februari 2024. Tevens besluit zij het ministerie via ambtelijke kanalen te verzoeken de Kamer permanent op de hoogte te houden van alle verdere ontwikkelingen inzake de bouw van nieuwe kerncentrales.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer