Stemming (hamerstuk) over brief met voorstel over beslotenheid vergaderingen commissie voor de verzoekschriften (CLXIII, A), de brief met advies aan Kamer om in te stemmen met de medewerking aan toetreding Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (33836, F) en het verzoek van de vaste commissie voor BIZA tot het houden van een plenair debat op grond van artikel 51, lid 1 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer over wonen en bouwen in NederlandVerslag van de vergadering van 13 februari 2024 (2023/2024 nr. 20)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de voorzitter van de commissie voor de verzoekschriften d.d. 6 februari 2024 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel over beslotenheid van vergaderingen van de commissie voor de verzoekschriften (CLXIII, letter A);

- de brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad d.d. 6 februari 2024 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (33836, letter F);

- het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken tot het houden van een plenair debat op grond van artikel 51, lid 1 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer over wonen en bouwen in Nederland.

Deze brieven en het verzoek worden zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.