35.594, N

Motie-Schalk (SGP) over varianten voor het verlagen van de investeringsdrempelIn deze motie wordt de regering verzocht om enkele varianten op te stellen waarbij de investeringsdrempel voor zonnepanelen door huishoudens verlaagd wordt, maar waarbij er wel een prikkel komt om geproduceerde stroom zoveel mogelijk direct zelf te gebruiken en waarbij financiële overstimulering voorkomen wordt, en deze varianten binnen drie maanden met de Kamer te delen.Kerngegevens

nummer 35.594, N
ingediend 6 februari 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 februari 2024 verworpen. GroenLinks-PvdA, SGP, ChristenUnie en BBB stemden voor.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
dossier(s) Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)