35.594, L

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een overheidscampagne voor kleinverbruikersIn deze motie wordt de regering verzocht een overheidscampagne te ontwikkelen waarmee kleinverbruikers van zonnepanelen worden geïnformeerd over het nut van gedragsverandering met betrekking tot het gebruiken van de door hen opgewekte stroom.Kerngegevens

nummer 35.594, L
ingediend 6 februari 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 februari 2024 aangenomen. D66, PVV, FVD, SP, VVD en JA21 stemden tegen.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd