35.594, K

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over meer dan 100 miljoen euro vrijmaken voor zonnepanelen op huurwoningenIn deze motie wordt de regering opgeroepen te onderzoeken op welke wijze meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt kan worden en hierover uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 te berichten aan de Eerste Kamer.Kerngegevens

nummer 35.594, K
ingediend 6 februari 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 februari 2024 verworpen. GroenLinks-PvdA, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)