35.594, J

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds voor zonnepanelen op huurwoningenIn deze motie wordt de regering opgeroepen de 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds zo spoedig mogelijk en uiterlijk vanaf 2025 beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op huurwoningen.Kerngegevens

nummer 35.594, J
ingediend 6 februari 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 februari 2024 verworpen. GroenLinks-PvdA, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)