Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 36202 / 32140, AH

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanbieding ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Voorts besluit de commissie om de uitvoeringsstatus van de toezegging T03623 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk