Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op structuurvisie Nationale Omgevingsvisie (34.682)

- Stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Verslag schriftelijk overleg (34682/35334, U)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 27 februari 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer