Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierenwelzijn (28.286)

- Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, Z)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt, voor het einde van deze week, geleverd door de fractie van de PvdD (Visseren-Hamakers). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer