36.493

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 inzake energiehulp OekraïneDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2024 vanwege energiehulp aan Oekraïne.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 14 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorstel op 2 april 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2024

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake energiehulp Oekraïne)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 22 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 22 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 22 januari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

7