Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 36202 / 32140, AH

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanbieding ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) dit agendapunt aan te houden en opnieuw voor inbreng te agenderen op 30 januari 2024.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk