Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- 32849 / 35603 / 36094, C

Verslag nader schriftelijk overleg contourennota herziening mijnbouwstelsel

De commissie besluit eind januari / begin februari inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

- 33529, 35603, 36094, R

Verslag nader schriftelijk overleg schadeafhandeling in geval van ontmanteling NAM en het belang van Shell en ExxonMobil om hierover een akkoord te sluiten

De commissie besluit eind januari / begin februari inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer