36.487

Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 inzake lening TenneTDit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2024 in verband met een lening aan TenneT. De lening heeft TenneT nodig voor de financiering van geplande investeringen in Nederland en Duitsland en daarnaast om haar credit rating te behouden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 8 februari 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA.

Tegen: BBB, JA21, FVD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voostel op 5 maart 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, JA21 ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben op 27 februari 2024 blanco verslag uitgebracht. Tevens hebben de commissies deze dag en (vertrouwelijk) mondeling overleg gevoerd met de minister van Financiën.

Het ministerie van Financiën heeft op 13 februari 2024 een (deels vertrouwelijke) technische briefing verzorgd aan Eerste Kamercommissies voor Financiën en EZK en op 23 januari 2024 een (deels vertrouwelijke) technische briefing over de leningsfaciliteit TenneT verzorgd aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën.


Kerngegevens

ingediend

12 januari 2024

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 maart 2024, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart 2024.


Documenten

23