Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

Brief van de minister van VWS van 18 december 2023 (25295, CE)

De commissie neemt de brief van 18 december 2023 (25295, CE) voor kennisgeving aan. Toezegging T03605 wordt aangemerkt als doorlopende toezegging (legisprudentie).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer