Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Jeugdzorg (31.839)

- Voortgangsbrief Jeugd

Brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 18 december 2023 (31839, AK)

De commissie neemt de brief van 18 december 2023 (31839, AK) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer