36.274, H

Motie-Holterhues (ChristenUnie) c.s. over het inventariseren van programma's en regelingen in het verlengde van de Tijdelijke Wet KlimaatfondsIn deze motie wordt de regering verzocht om zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het einde van het eerste kwartaal van 2024 een inventarisatie te maken welke programma's en regelingen er Rijksbreed zijn die in het verlengde liggen van de doelen van de Tijdelijke Wet Klimaatfonds én welk specifiek doel deze dienen en voorts maatregelen te nemen die concurrentie en conflictering van deze programma's en regelingen tegengaan.Kerngegevens

nummer 36.274, H
ingediend 19 december 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
T. Panman (BBB)
dossier(s) Tijdelijke wet Klimaatfonds (36.274)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd