36.274, G

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over het uitwerken van scenario's zonder kernenergieIn deze motie wordt de regering verzocht om scenario's voor het toekomstige Nederlandse energiesysteem zonder kernenergie verder uit te werken, zodat deze kunnen worden meegenomen in toekomstige besluitvorming over het Nederlandse energiesysteem.Kerngegevens

nummer 36.274, G
ingediend 19 december 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Tijdelijke wet Klimaatfonds (36.274)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)