Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 19 december 2023
1. 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake deelverslag Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023 en beoordeling Raadspositie herziening Europees begrotingsraamwerk; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken; Geannoteerde agenda van de extra Ecofinraad van 20 december 2023

De commissies nemen kennis van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december en de geannoteerde agenda van de extra Ecofinraad van 20 december 2023. De commissies verzoeken de minister van Financiën hen op korte termijn te informeren over de uitkomst van de extra Ecofinraad.

2. 28.165, AH

(besloten)

De commissies besluiten een vertrouwelijk mondeling overleg te houden met de minister van Financiën over de TenneT-brief - bij voorkeur gezamenlijk met de Tweede Kamer. De griffie gaat na of dat een optie is.
Mocht na het kerstreces (op 16 januari 2024) blijken dat dit niet tot de mogelijkheden behoort, dan gaat de voorkeur van de commissies uit naar vertrouwelijk overleg uiterlijk eind januari 2024.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk