Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Miljoenennota) (36.435 XII)

- 36435 XII

Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Miljoenennota)

De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra