Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op structuurvisie Nationale Omgevingsvisie (34.682)

- 34682, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023; Nationale Omgevingsvisie

N.a.v. de brief van 19 september 2023 (34682, S) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek), GroenLinks-PvdA (Thijssen) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra