Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121)

- Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Verslag schriftelijk overleg (27529, AB)

De commissie besluit dit onderwerp aan te houden tot 16 januari 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer