Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Kabinetsreactie op MIT-advies 'Maatschappelijke gevolgen van long covid'

Verslag schriftelijk overleg (25295, CD)

De commissie neemt de brief van 6 december 2023 in reactie op de vragen van 1 november jl. (verslag schriftelijk overleg; 25295, CD) voor kennisgeving aan. De uitvoeringsstatus van de motie-Prast c.s. (36200 XVI, L) blijft niet uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer