36.418, N

Motie-Heijnen (BBB) c.s. over een hardheidsclausule in de energiebelasting op gasIn deze motie wordt de regering verzocht een voorstel uit te werken voor een hardheidsclausule in de energiebelasting op gas, gericht op bedrijven zonder handelingsperspectief, en zulks te implementeren in het Belastingplan 2025 met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024.Kerngegevens

nummer 36.418, N
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) E.H.J. Heijnen (BBB)
mede ondertekend door R. Baumgarten (JA21)
P.W. Geerdink (VVD)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)