Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024 (36.420)

- Pakket Belastingplan 2024

De commissie stelt ten aanzien van de procedure vast dat:
- heden door de fracties inbreng kan worden geleverd inzake de diverse wetsvoorstellen Pakket Belastingplan 2024 en de wetsvoorstellen 36342 en 36369;
- de reactietermijn voor de concept tweede verslagen wordt vastgesteld op donderdag 30 november om 15.00 uur;
- de regering wordt verzocht de nota's naar aanleiding van de tweede verslagen op vrijdag 1 december 2023 naar de Kamer te zenden;
- zij na ommekomst van de nota's naar aanleiding van de tweede verslagen, de genoemde wetsvoorstellen gereed acht voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

- Beschikbaarheid bewindspersonen plenaire behandeling Pakket Belastingplan 2024

Naar aanleiding van de ontvangen berichten van betrokken bewindspersonen, overweegt de commissie het volgende:
- De eerste termijn van de kant van de Kamer kan plaatsvinden op maandag 11 december in aanwezigheid van (ten minste) de staatssecretaris van Financiën;
- Voor de beantwoording in eerste termijn en de verdere plenaire behandeling zal beantwoording van de aan hen gerichte vragen plaatsvinden door de vakministers van SZW en voor Klimaat en Energie, die - zo nodig - in dit geval kunnen worden vervangen door een bewindspersoon van het betreffende ministerie.

- 36420

Overige fiscale maatregelen 2024

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk