36.470 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 21 december 2023 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 januari 2024 als hamerstuk afgedaan. De fractie JA21 is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

8