36.470 X

Wijziging begrotingsstaten Defensie 2023 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2023. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 21 december 2023 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 januari 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2023.


Documenten

7