36.470 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 21 december 2023 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 januari 2024 als hamerstuk afgedaan. De fractie van JA21 is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2023.


Documenten

7