Deze nota bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2023 en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

24 november 2023

titel

Najaarsnota 2023

Documenten

21