Wijziging begroting J&V: debat samengevatDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 november over de wijziging van de begroting voor 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid met demissionair staatssecretaris Van der Maat (Asiel en Migratie). Tijdens het debat zijn twee moties ingediend door senator Van Hattem (PVV). Over de begroting en de ingediende moties wordt volgende week dinsdag gestemd.


Moties

Senator Van Hattem (PVV) diende twee moties in:

  • De eerste motie-Van Hattem c.s. roept het kabinet op alle door het parlement gevraagde informatie over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te verstrekken, ongehinderd door de zbo-status van het COA.
  • De tweede motie-Van Hattem c.s. roept het kabinet op het COA af te laten zien van haar plan om 750 miljoen euro te besteden aan asielopvang op onder andere cruiseschepen.

Beide moties zijn door de staatssecretaris ontraden.


Impressie van het debat

PVV: Trek Spreidingswet in

Senator Van Hattem (PVV) vroeg de staatssecretaris of het kabinet bereid is de zogeheten Spreidingswet in te trekken. In dat geval hoeft de Eerste Kamer de wet ook niet te behandelen. Wat de PVV betreft zouden lokale overheden moeten kunnen meepraten over het voorrang geven aan statushouders bij huisvesting. De fractie maakt zich verder zorgen over de aanpak van overlast gevende asielzoekers. Van Hattem vroeg tot slot wanneer de staatssecretaris werk maakt van de Dublin-afspraken: het terugsturen van asielzoekers naar het land waar zij de Europese Unie zijn binnengekomen.

CDA: Let op woordgebruik

Senator Van Toorenburg (CDA) sloot zich aan bij de vragen van Van Hattem over de overlast gevende asielzoekers en wilde ook weten wat het kabinet concreet gaat doen om te zorgen dat mensen die zijn uitgeprocedeerd daadwerkelijk weggaan. Van Toorenburg hekelde daarentegen wel de woordkeuze van de PVV. Volgens haar moeten Kamerleden letten op hun woorden.

D66: Rechtsgang Hoge Raad vlot trekken

Senator Dittrich (D66) wees erop dat het plafond van 22 advocaten-generaal bij de Hoge Raad niet langer voldoet omdat wetgeving complexer is geworden. Hij vroeg of het mogelijk is meer advocaten-generaal aan te stellen. Er is door het demissionaire kabinet een wetsvoorstel ingediend voor uitbreiding met vier advocaten-generaal. Hij vroeg of in de begroting al wel rekening wordt gehouden met een uitbreiding van 22 naar 26 advocaten-generaal. Het is volgens Dittrich belangrijk dat een vlotte rechtsgang bij de Hoge Raad weer mogelijk wordt gemaakt.

Beantwoording door de staatssecretaris

Staatssecretaris Van der Maat voor Asiel en Migratie zei dat het COA ervoor zorgt om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke afspraken te maken. Fundamentele keuzes moeten worden gemaakt door een volgend kabinet. Over de aanpak van overlast gevende asielzoekers zei Van der Maat dat de oplossing onder andere ligt in het zo snel mogelijk verwerken van asielaanvragen en het toezicht verbeteren zodat de burgerwacht denkt 'wij zijn niet meer nodig'. Hij heeft met de gemeenten Budel en Ter Apel afgesproken dat dit prioriteit heeft. Het kabinet is niet bereid om de Spreidingswet in te trekken. Ten aanzien van de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers zei hij dat het kabinet inzet op het sluiten van brede partnerschappen met landen om die terugkeer te bevorderen. Zo is de samenwerking met Marokko aanzienlijk verbeterd. Op de vraag van senator Dittrich over de uitbreiding van het aantal advocaten-generaal bij de Hoge Raad zal de staatssecretaris per brief antwoorden.Deel dit item: