Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit dat de door de bewindslieden van Defensie voorgestelde datum voor een kennismakingsgesprek op 19 december 2023 toch niet praktisch is, wegens de drukke agenda op deze laatste vergaderdag. Zij verzoeken de griffie met het ministerie een nieuwe datum voor dit gesprek af te stemmen na het kerstreces.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk