Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voorleggen van ontwerp-AmvB inzake renovatielease aan de Kamer (35.949) (T03393)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36410 XIV, A)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en de minister voor N&S van 13 november 2023 (36410 XIV, A) besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:

- T01556: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
- T03392: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
- T03393: Toezegging handhaven als 'openstaand'. Deadline verschuiven naar 1 januari 2024.
- T03394: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
- T03706: Toezegging handhaven als 'legisprudentie'.
- T03119: Toezegging handhaven als openstaand.
- T03109: Toezegging handhaven als openstaand en, op verzoek van de SP-fractie (Janssen), op 5 december 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met betrekking tot deze toezegging.

In de brief van 13 november 2023 (36410 XIV) verwijst de minister voor N&S in het kader van toezegging T03109 naar het door de Kamer in het voorjaar van 2023 gevoerde schriftelijk schriftelijk overleg over de stikstofproblematiek (35334, BD). Naar aanleiding hiervan wenst de PvdD-fractie (Visseren-Hamakers) enkele vervolgvragen te stellen. De commissie besluit daarom om op 5 december 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over dit onderwerp.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer